torsdag 18 Okt
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön med Nattvard

 • 18:30Gymnasiekvällar

 • 19:00ABC Kvällsbibelskola

fredag 19 Okt
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

lördag 20 Okt
 • 10:00ABC bibelskolorna - gemensam dag

söndag 21 Okt
 • 11:00Gudstjänst

  Stefan Sigfrids predikar. Barnkyrkan för alla barn. Kyrkfika efter gudstjänsten.

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 23 Okt
 • 13:00Seniorverksamheten RPG

  Från idiot till medborgare. Hur livet för de med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talet till idag. Lars Jacobsson. I Edsvikskyrkan.

 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 24 Okt
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

 • 18:30Sjung i Sollentuna Kids

  Barnkör 6-9 år

torsdag 25 Okt
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

 • 18:30Gymnasiekvällar

 • 19:00ABC Kvällsbibelskola

fredag 26 Okt
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 28 Okt
 • 11:00Gudstjänst

  Marica Reid predikar. Besök av Husbykören under ledning av Lena Rubensson. Storsamling i Barnkyrkan. Kyrkfika

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 30 Okt
 • 19:00Sjung i Sollentuna

torsdag 01 Nov
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

fredag 02 Nov
 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 04 Nov
 • 11:00Gudstjänst med Nattvard

  Victoria Öhrvall predikar. Barnkyrka och fika.

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 06 Nov
 • 13:00Seniorverksamheten RPG

  ”Egna visor om tidens gång”. Musikprogram med trubaduren Lennart Häggkvist. I Rotebrokyrkan.

 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 07 Nov
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

torsdag 08 Nov
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

fredag 09 Nov
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 11 Nov
 • 11:00Gudstjänst

  Besök av Samuel Gunnargård. Barnkyrka och fika.

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 13 Nov
 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 14 Nov
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

 • 18:30Bibelklubb

  för 9 åringar

torsdag 15 Nov
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

  Med Nattvard

 • 18:30Gymnasiekvällar

 • 19:00ABC Kvällsbibelskola

fredag 16 Nov
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

lördag 17 Nov
 • 11:00Generationsfika

söndag 18 Nov
 • 11:00Gudstjänst

  Samuel Folke predikar. Barnkyrka och fika. Församlingsmöte efter kyrkfikat

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 20 Nov
 • 13:00Seniorverksamheten RPG

  Kan vi känna tillit till välfärdssystemet? I Pingstkyrkan.

 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 21 Nov
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

torsdag 22 Nov
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

 • 18:30Gymnasiekvällar

 • 19:00ABC Kvällsbibelskola

fredag 23 Nov
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

lördag 24 Nov
 • 18:00Sjung i Sollentuna-konsert

söndag 25 Nov
 • 11:00Gudstjänst

  Marica Reid predikar. Barnkyrka och fika.

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

måndag 26 Nov
 • 19:00Adventskören övar inför första Advent

tisdag 27 Nov
 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 28 Nov
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

 • 18:30Bibelklubb

  för 9 åringar

torsdag 29 Nov
 • 10:30Språkcafé

 • 12:00Middagsbön

 • 18:30Gymnasiekvällar

 • 19:00ABC Kvällsbibelskola

fredag 30 Nov
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 02 Dec
 • 11:00Gudstjänst. Första Advent

  Barnkyrka och fika

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 04 Dec
 • 10:00Seniorverksamheten RPG

  Resa till Åkerögården och adventslunch. Anmälan före 26/11 till Weine Weinesjö på 070 308 0133.

 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 05 Dec
 • 09:30Dräll-in

 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

 • 18:30Bibelklubb

  för 9 åringar

torsdag 06 Dec
 • 12:00Middagsbön

 • 18:30Gymnasiekvällar

fredag 07 Dec
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 09 Dec
 • 11:00Gudstjänst med Nattvard

  Barnkyrka och fika. Församlingsmöte efter kyrkfikat

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön

tisdag 11 Dec
 • 16:30Konfa

  För årskurs 8

 • 19:00Sjung i Sollentuna

onsdag 12 Dec
 • 18:00Hopp

  Barnkör för 3-5 åringar

torsdag 13 Dec
 • 12:00Middagsbön

fredag 14 Dec
 • 18:30Äntligen Fredá

  För barn årskurs 4, 5 och 6

 • 19:45Enter

  För gymnasiet & högstadiet

söndag 16 Dec
 • 11:00Gudstjänst med församlingens Julfest

  Kyrkfika efter gudstjänsten

 • 14:30Iranska församlingens gudstjänst

 • 18:00Bön