1 Tim 4:12 Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.

Ungdomar

I vår kyrka drömmer vi om att få vara en plats där ungdomar växer. I sin gemenskap med Gud, med varandra, i kreativitet och i engagemang för andra människor. Det innebär att allt vi vill göra för och tillsammans med ungdomar ska nå den drömmens syfte. Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

Följ oss på Instagram: cafeenter
Snapchat: cafeenterstuna

Café Enter

Cafe Enter är namnet på ungdomsarbetet i Sollentuna Pingst. Vi som träffas går i åk 7 och uppåt, och det är på fredagskvällarna det händer! Vi ses vid kyrkans entre varje fredagskväll klockan 19:30.

Välkommen!

KONFA 17/18

För dig som börjar årskurs 8. Konfirmationen är en superbra möjlighet att träffa nya vänner, lära sig mer om Gud, kristen tro och livet. Vi träffas tisdagar kl 17.30-18.45 i Sollentuna Pingst. I slutet av vår-terminen kommer vi åka iväg på en spännande resa tillsammans.

INFORMATION & UPPSTARTSTRÄFF
Nästa uppstart är september 2018.

PRIS 350 KR
Detta täcker kostnader för en egen Bibel och fika under hela året. Det kommer även tillkomma en avgift på max 1 650 kr för resan vi gör i slutet av vårterminen. Ingen ska behöva avstå konfan eller resan pga ekonomi, behövs det så hjälper församlingen till och sponsrar. 

Anmäl dig här: https://dinkurs.se/konfa17

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig till någon av våra ungdomspastorer.

Johan Öhrvall
070 197 47 14
johan@sollentunapingst.se

Victoria Öhrvall
070 197 47 13
victoria@sollentunapingst.se