Bibelläsningsplan: Galaterbrevet + Psalmer

Följ oss i Galaterbrevet under sommaren. Den här gången har vi med en text ur Galaterbrevet och ett par Psaltarpsalmer varje vecka. Du kan också se några korta andakter kopplade till bibelläsningsplanen, tre dagar i veckan från teamet. Andakterna hittar du på Facebook och Instagram med början den 6 juli till och med den 14 augusti.

I det här häftet har vi lämnat plats för dig att också kunna skriva ner några egna reflektioner, tacksägelseämnen eller böneämnen på den högra sidan av varje uppslag. Om du inte har fått ett häfte kan du läsa det digitalt här.