Tema: Ringar på vattnet

Höstens första gudstjänsttema är ”Ringar på vattnet”.

Välkommen att fira Gudstjänst med oss!
Söndagar kl 11:00.

1 sep – Marica Reid

8 sep – Victoria Öhrvall

22 sep – Johan Öhrvall

29 sep – Marica Reid

6 okt – på församlingslägret – Tigleth Malkey