Tid för stillhet

Söndagen den 15:e september har vi en kvällsgudstjänst kl 18:00 med Nattvard, Bibelläsning och Bön. Varmt välkommen!