Sollentuna Pingstkyrka

Vi är en församling på drygt 600 medlemmar som finns centralt i Sollentuna men som också sträcker oss ut på många platser runt om i vår värld.
Ungefär 20% av de pengar vi samlar in använder vi till mission, för att hjälpa medmänniskor som inte har det lika bra som vi här i Sverige. Vi kan inte rädda hela världen men vi försöker hjälpa till med det vi kan.

Ungefär så är det i vår församling också. Vi kan själva inte göra allt för våra medmänniskor, men vi gör så mycket vi bara kan!
Varje vecka är det flera hundra människor som hittar till vår kyrka eller möts i smågrupper i olika hem runt om i Sollentuna. Några kommer för att vara med på våra söndagsgudstjänster, andra för att samtala om en svår situation i livet. En del för att få hjälp i bön, någon för en stunds stillhet. Några för att sjunga i kör, andra för att bara ta en fika.

Du är också välkommen att ta del av vår gemenskap. En gemenskap där tron på Jesus Kristus förenar oss och ger våra liv en dimension som går bortom det materiella. En tro som vi gärna vill dela med oss av eftersom den haft så stor betydelse i våra liv!

Välkommen att besöka oss, antingen på våra söndagsgudstjänster eller på några av våra andra samlingar!