Apg 20:28 De äldste ska fungera som herdar för Guds församling

Äldste

Församlingens äldste är utsett av församlingen och ansvarar för församlingens andliga ledarskap. Församlingens föreståndare är ordförande i äldste och arbetet är fokuserat kring frågor rörande teologi och medlemsvård.

Styrelse

Församlingens styrelse är utsedd av församlingen och är juridiskt ansvarig för verksamheten. Styrelsen hanterar frågor så som fastighet, ekonomi, personalfrågor etc.