Apg 20:28 De äldste ska fungera som herdar för Guds församling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Äldste

Församlingens äldste är utsett av församlingen och ansvarar för församlingens andliga ledarskap. Församlingens föreståndare är ordförande i äldste och arbetet är fokuserat kring frågor rörande teologi och medlemsvård.[/vc_column_text][vc_column_text]

Styrelse

Församlingens styrelse är utsedd av församlingen och är juridiskt ansvarig för verksamheten. Styrelsen hanterar frågor så som fastighet, ekonomi, personalfrågor etc.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]