Joh 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Vår tro

Här kommer några kort ord om det vi tror i Pingstkyrkan. Det allra mesta har vi gemensamt övriga kristna.

Gud

Gud är EN och möter oss i tre personer: Fadern som är skapare, Sonen som är frälsaren och den Helige Anden som är hjälparen.

Människan

Alla människor är älskade av Gud och skapade till Hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

Frälsning

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.

Församlingen

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap. växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Att vara lärjunge är en livsång process där målet är att bli mer lik Jesus.

Dop

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpa sig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten.

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

Relationer och äktenskap

Vi är skapade till goda relationer och till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

Tidens slut

Vi tror att Jesus skall komma tillbaka till jorden, för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på den döda uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

Anden

Vi tror att dopet i den Helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och  att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem.

Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna i tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och självbehärskning.

Nattvard

Vi firar Herrens Heliga nattvard, då den som tror på Jesus Kristus tar emot brödet och vinet som ett uttryck för gemenskapen och tron på Kristus, och en delaktighet med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.