Matt 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19).

Vår vision

Vår vision är:

* Att människor kommer till tro på och får växa i sin tro på Jesus Kristus
* Att vår gemenskap känns tillgänglig för alla och är en viktig del av våra liv
* Att vi har betydelse i Sollentuna och vår omvärld