Matt 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar [Matt 28:19].

Vår vision

Vår vision är:

* Att människor kommer till tro på och får växa i sin tro på Jesus Kristus
* Att vår gemenskap känns tillgänglig för alla och är en viktig del av våra liv
* Att vi har betydelse i Sollentuna och vår omvärld

Vår ledstjärna

Vår ledstjärna är att vi ska göra som Jesus skulle ha gjort.

Vårt mål

Vårt mål, ”Sollentuna 2.20”, är att år 2020 ska alla som bor inom en 2 kilometers radie runt kyrkan på ett positivt sätt ha berörts av vår kyrkas verksamhet.