Matt 22:37 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Apologetik

Apologetik handlar om att försvara den kristna tron med hjälp av intellektuella argument, logiska resonemang och modern vetenskap.

Här nedan kan du hitta material från våra tidigare träffar.

VT24 Bibeln är ett bibliotek

Träff 1 Bibeln är ett bibliotek
Dinand Roeland

Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Träff 2 Bibeln är ett bibliotek
Dinand Roeland

Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Träff 3 Lagen-En genomgång av de fem moseböckerna
Roine Svensson

Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Träff 4 Bibelöversikt-Profeterna
Roine Svensson

Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Träff 5 Evangelierna
David Norberg

Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Träff 6 Antika brev och Galaterbrevet
David Norberg

Presentation-Power Point
Ljud.mp3


VT23 Lärjungaträning

Träff 1

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 2

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 3

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 4

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 5

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 6

Presentation-Power Point

Ljud.mp3

Träff 7

Presentation-Power Point

Ljud.mp3


Galaterbrevet
“Abrahamberättelsen”


VT22 – Hur är man en lärjunge i vardagen?

Jag ser egentligen inga fördelar med att vara kristen
Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Livsprioriteringar
Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Hur ska vi förhålla oss till kulturen runtomkring
Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Hur möter vi personer runt omkring oss som är ointresserade av kristen tro
Presentation-Power Point
Ljud.mp3

Vad menas med “En relation med Gud”?
Presentation-Power Point
Ljud.mp3

HT21 – Människan i Guds skapelse

HT21 – Uppenbarelseboken

VT21 – Uppenbarelseboken

VT21 Daniels bok

HT20 – Kristen tro, nyandlighet och miljö

Kristen tro och nyandlighet
Kristen tro och nyandlighet – Gunilla Svensson – PowerPoint
Kristen tro och nyandlighet – Gunilla Svensson – mp3

VT20 – Kristendomen och andra livsåskådningar

HT19 – Vetenskap och tro

VT19 – Bibelns trovärdighet