Luk 10:27 Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Gudstjänst

Du är välkommen till vår kyrka varje söndag för att fira gudstjänst med oss. Under hela sommaren firar vi två gudstjänster utomhus kl 10.00 & 12:00. De brukar kännetecknas av mycket sång och musik, predikan med undervisning från Bibeln och möjlighet till både bön och personlig förbön. Barnen har sin egen gudstjänst i söndagsskolan. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe.

Dop

Vi erbjuder varje person som har kommit till personlig tro på Jesus som sin Frälsare att låta döpa sig. Dopet innebär att man lämnar sitt liv i Guds händer och står upp till ett nytt liv med Jesus Kristus. Genom dopet välkomnas man också som medlem i församlingen.

Vigsel

Vi tror att Gud instiftat äktenskapet för mannens och kvinnans gemensamma liv och att det är den samlevnadsform som är välsignad av Gud. Om ni önskar gifta er, kontakta oss för samtal, rådgivning och planering. Våra pastorer har vigselrätt.

Begravning

Vid livets slut är begravningsgudstjänsten en viktig del för de anhöriga att få ta avsked och samtidigt minnas sin närstående. Församlingen har möjlighet att erbjuda en officiant (pastor), sångare och musiker, servering och lokaler vid dessa tillfällen. För församlingsmedlemmar som avlidit hålls också en minnesstund, en så kallad parentation, i samband med en gudstjänst.

Barnvälsignelse

Vi vill, precis som Jesus gjorde, be för och välsigna alla barn. En barnvälsignelse kan ordnas i ert hem eller i samband med en gudstjänst i kyrkan. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att ha en barnvälsignelse i vår kyrka.