Job 12:12 Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt.

Gitarrgruppen

Gitarrgruppen är en glad och pigg sånggrupp för alla som tycker om att sjunga klassiska läsarsånger. Alla som vill får vara med! Vi övar regelbundet på måndagar kl. 18.30 (jämna veckor) i kyrksalen och förutom att vi medverkar i kyrkans egna gudstjänster besöker vi regelbundet kommunens vårdhem där vi sjunger och spelar.

Vill du veta mer om gitarrgruppen så kontakta Bert Christiansson.

RPG

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor. RPG har 17.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Mer information om RPG i Sollentuna kan du hitta här: http://www.rpg.org.se/

RPG samlas varannan vecka tisdagar kl. 13.00. Alla pensionärer och daglediga är alltid välkomna! Bjud också gärna med någon av dina vänner.

Missionskyrkan Kapellv. 2
Rotebrokyrkan Ytterbyv. 4
Pingstkyrkan Sollentunav. 193