Job 12:12 Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt.

SENIOR – RPG

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning för pensionärer och anhöriga i vitala frågor. RPG har 17.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

RPG samlas varannan vecka tisdagar kl. 13.00. Alla pensionärer och daglediga är alltid välkomna! Bjud också gärna med någon av dina vänner.

Mer information hittar du på vår hemsida eller i kalendern!

Missionskyrkan Kapellvägen 2
Rotebrokyrkan Ytterbyvägen 4
Pingstkyrkan Sollentunavägen 193