Personuppgiftsbehandling i Filadelfiaförsamlingen Sollentuna

Vem är personuppgiftsansvarig?
Filadelfiaförsamlingen i Sollentuna är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Pingstkyrkan i Sollentuna. Kontaktuppgifter finner du längst ned i denna
information.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att bli medlem i föreningen, d.v.s. namn, adress, e-postadress, mobilnummer, telefonnummer, födelsedatum. Födelsedatum använder vi för att gratulera dig på jämna bemärkelsedagar.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via webben, e-post, telefon om ärendet är av den karaktären.

Vilka får se informationen du lämnar?
Vi kommer behandla dina personuppgifter med varsamhet och med omsorg om din personliga integritet, det har vi alltid gjort och tänker fortsätta så. Då många volontärer är inblandade i Pingstkyrkans olika verksamheter finns flera som kan behöva ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Församlingens anställda, församlingsledning och ansvariga för medlemsregistret kan se hela registret. Ansvariga och volontärer inom respektive grupp får del av varandras personuppgifter. Ansvariga för församlingens aktiviteter tar del av en begränsad del av dina personuppgifter som deltagare.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att uppdatera dina adressuppgifter.
2. För att kunna kontrollera din ålder.
3. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev och information om vad som pågår i församlingen
till dig.
4. För att bjuda in dig till speciella events och konserter.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
Du, den registrerade får lämna ditt samtycke till att dina och/eller ditt barns personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du som medlem begärt utträde ur församlingen eller flyttbetyg till annan församling. Personuppgifter för barn och ungdomar sparar vi i ett år efter sista tillfället för aktiviteten för att
kunna bjuda in till kommande terminers aktivitet.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Nej.