Omsorg

Vi vill vara en församling som finns med under livets alla olika skeden och som kan finnas med som ett stöd för den som behöver det. Därför finns omsorgsrådet och omsorgspoolen.
Mer information om dem hittar du här nedan.

Omsorgsrådet

Omsorgsrådet samlas en gång i månaden och tar ansvar för den interna omsorgen i församlingen. Härifrån drivs verksamheter som; uppföljning av nya medlemmar, sjukbesök, själavård, uppföljande samtal och uppvaktningar. För att kunna administrera omsorgen på ett effektivt sätt har omsorgsrådet omsorgspoolen till sin hjälp.

Omsorgspoolen

Omsorgspoolen består av volontärer från församlingen som anmält sitt intresse för att finnas med i omsorgsarbetet. Som volontär i omsorgspoolen kan man få göra hembesök, sjukbesök, handla eller hålla kontakt med någon som behöver det över telefon. Dialogen mellan omsorgsrådet och omsorgspoolen sker kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med vårt omsorgsarbete? Maila omsorg@sollentunapingst.se