Matt 28:19 Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Internationellt arbete

Församlingen arbetar även utanför kyrkan och utanför Sveriges gränser, och vår målsättning är att 15% av budget ska gå till mission. Sedan många år är vi så kallad ordförandeförsamling för Myanmar (Burma) där vi stöder olika insatser.

Om du vill veta mer om våra projekt får du gärna kontakta oss via info@sollentunapingst.se[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Myanmar

Sollentuna Pingst har stöttat kyrkan Assemblies of God i Myanmar sedan 70-talet. Kyrkan driver också en bibelskoleverksamhet där man utbildar sina egna pastorer och i nuläget driver de fem bibelskolor totalt. Tillsammans med PMU stödjer vi ett biståndsprojekt som Assemblies of God driver i Kachin-provinsen i norra delen av Myanmar. Projektet hjälper internflyktingar bland Kachin-folket och syftet är att stärka barns rättigheter i lägren gällande hälsa och utbildning.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tanzania

Vi stöttar våra missionärer Julia och Morgan Pettersson som sedan början av 2018 arbetar i New Life City Church, norr om Arusha. De arbetar främst med barnmöten, söndagsskola, barnandakter och håller även barnmöten under kampanjer ute i landet. De engagerar sig också i att utbilda och uppmuntra ledare i landet i ledarträning. Morgan har också ansvar för byggnaderna såsom skolan,
kyrkan och bibelskolan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Sri Lanka

Församlingen Lighthouse Church bildades i maj 1963 och idag finns det 27 församlingar utspridda i landet samt flera mindre utposter. 1970 bildades bibelskolan Lanka Bible College som finns i Kandy och Colombo. Utbildningen är riktad till evangelister och pastorer och kurserna är inom teologi, ledarskap, mission och teologiskt/evangeliskt arbete med barn. Vi stöttar pastorer, evangelister, utposter och evangelisationsarbetet.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Serbien

Sedan mitten av 1970-talet stöttar vi en församling i Leskovac som bedriver sitt arbete bland serber, romer och kineser. Församlingen har planer på att bygga en ny, större och mer ändamålsenlig kyrka på ett stycke mark som ligger i anknytning till de romska bostadsområdena. Här vill man bygga gudstjänstlokal, klinik, sportcenter etc. Förra året valde vi att förlägga vår konfaresa i Serbien och vi ser fram emot att besöka dem även i år.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Guinea

Sollentuna Pingst samarbetar med pingströrelsen Guinea via vår missionär Marcus Svedman som är IBRA-missionär med ansvar för Västafrika/Sahelområdet. Via samarbetet är vi engagerade i deras församlingsplantering bland den onådda muslimska folkgruppen Fulani. Vår församling har möjliggjort ett köp av en tomt i Fulanifolkets ”huvudstad” Labé, där vi planerar att stödja bygget av ett bönehus (ny kyrka) parallellt med att vi bygger en ny pingstkyrka i Sollentuna.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Europa

Under 2017 gick vår församling in med underhåll för Pelle Hörnmark som arbetar med mission och nätverk bland pingstförsamlingar i Europa. Europa är i stort behov av att ”åter-evangeliseras” och nya missionärer behövs. Det finns även behov av att bland annat starta nya församlingar i Balkan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Nordafrika

Sollentuna Pingst är med och stöttar IBRAs arbete i Nordafrika.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Ungdomstipendium

Är du mellan 18-30 år och vill ut i världen och testa på mission? Funderar du på att delta i något missionsprojekt eller kanske på att gå en bibelskola med missionsinriktning? Då kan du söka vårt ungdomsstipendium! Varje år finns det 2 stipendier på 10 000 kr styck att söka.

“Länk till ansökningsformuläret kommer snart finnas här” [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]