Matt 28:19 Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar

Internationellt arbete

Församlingen arbetar även utanför kyrkan och utanför Sveriges gränser, och vår målsättning är att 15% av budget ska gå till mission.

Sedan många år är vi så kallad ordförandeförsamling för Myanmar (Burma) där vi stöder olika insatser. Dessutom finns engagemang i flera andra länder, som t ex Sri Lanka, Thailand och Serbien.

Länder där vi är engagerade

Tanzania – Vi stödjer Julia och Morgan Petersson i deras arbete bland barn och ungdomar i Arusha

Myanmar (Burma) – Mångårigt och brett engagemang, bl a biståndsprojekt genom PMU.

Thailand – Vi stöttar mediearbetet Way of Life i Bangkok (relaterat till IBRA).

Sri Lanka – Vi stödjer bland annat Lanka Bible College och Lighthouse Church i Kandy.

Serbien – Vi har relation till en föramling i Leskovac och stöder bl a deras arbete bland romer.

Mellanöstern – Vi är med och understödjer Annelie Lennartsson som arbetar med IBRA utifrån Cypern.

Västafrika – Vi är utsändande församling för Marcus Svedman som är regionledare för IBRA.