Matt 28:19 Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar

INTERNATIONELLT

Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.” Det är en uppmaning som Jesus ger sina lärjungar i Matteus 29:19. Den uppmaningen gäller även oss och utgör grunden för Sollentuna Pingsts internationella engagemang.

Sollentuna pingstförsamling har sedan många år stöttat internationellt arbete och mission i flera olika länder. En målsättning för församlingen är att 15 procent av årsbudgeten ska gå till internationellt arbete.

Arbetet bedrivs inom olika områden som exempelvis bibelundervisning, evangelisation, utbildning för pastorer och evangelister, bidrag till kyrkbyggen och barn- och ungdomsverksamheter.

INTERNATIONELLT STIPENDIUM FÖR UNGA VUXNA

Är du mellan 18-30 år och vill ut i världen och testa på mission? Funderar du på att delta i något missionsprojekt eller kanske på att gå en bibelskola med missionsinriktning? Då kan du söka vårt internationella stipendie! Under höstterminen finns det möjlighet att ansöka om upp till 10 000 kr.

Ansök senast 2025-05-31.

VÅRA INTERNATIONELLA ARBETEN

TANZANIA

I Tanzania har församlingen understött missionärer under många år. För närvarande är missionsarbetet i Tanzania fokuserat på barnverksamhet i närheten av Arusha i norra delen av landet. Morgan och Julia Petersson arbetar i organisationen Children and Youth Foundation Tanzania och tillsammans med ett team ligger deras fokus på att uppmuntra och utbilda barnledare i kyrkorna så att de i sin tur kan uppmuntra barn och ge dem den bästa möjliga söndagsskolan. Tillsammans med teamet besöker de även skolor och håller barnmöten i byar, ibland i samband med ledarseminarier. Teamet jobbar även med översättning av material och media för barn. De har bland annat översatt och spelat in barnsånger från barnmusik.se (www.barnmusik.se) och översatt och dubbat Söndagsskola.play (www.sondagsskolaplay.se) som nu sänds på den tanzanianska pingströrelsens TV-kanal och når många barn.

GUINEA/Sahelområdet

Sollentuna Pingstförsamling samarbetar med pingströrelsen i Guinea genom Marcus Svedman, som är IBRA-missionär (www.ibra.se/det-har-ar-ibra) med ansvar för Västafrika/Sahelområdet. Vår församlings fokus är församlingsplantering bland folkgruppen Fulani i Guinea. I nära samarbete med Guineas pingströrelse har församlingen bidragit med medel för byggen av bönehus kombinerat med skollokaler på tre platser. Byggnationen är klar i Labé och en skola har startats där. I Koundara och Télimelé pågår byggnationer.

SRI LANKA

I Sri Lanka stöttar församlingen Lighthouse Church i Kandy som bildades 1963. Idag finns det 27 församlingar samt flera mindre grupper i Sri Lanka som ett resultat av Lighthouse Churchs arbete.

Bibelskolan Lanka Bible College som bildades 1970 har sin huvudskola i Kandy, och en filial i Dehiwala, nära Colombo. Kristna ledare får här utbildning och träning inom områdena teologi, ledarskap, mission och undervisning för barn.

Församlingen stöttar även pastorer och evangelister som arbetar med evangelisation på olika platser i landet.

SERBIEN

Sedan mitten av 70-talet stöttar vår församling en församling i Lescovac, Roma Community Church. Den församlingen bedriver ett arbete bland serber, romer och kineser som bor i området. Församlingen har planer på att bygga en ny, större och mer ändamålsenlig kyrka på ett stycke mark som ligger i anslutning till de romska bostadsområdena. De har även planer på en klinik.
Genom bidrag från olika församlingar i Sverige har man hitintills kunnat förverkliga planerna på en inhägnad sportplan med belysning, fotbollsmål och olika sportredskap.