Ungdomsstipendium

Sollentuna pingstförsamling vill uppmuntra dig som är mellan 18 och 30 år att delta i någon form av missionsarbete och därför har vi en stipendiefond på 20 000 kr som delas ut en gång per år. En person kan maximalt tilldelas 10 000 kr. Vi prioriterar i första hand ansökan från dig som tillhör Sollentuna pingstförsamling.
När vi fått in din ansökan kommer du att kontaktas av representant från IR (internationella rådet).
Efter avslutad vistelse utomlands ser vi fram emot att träffa dig, höra din berättelse samt få en skriven rapport. Du förväntas också delge församlingen dina erfarenheter.

Sista anmälningsdatum är 2022-05-01 för utresa under hösten 2022 / våren 2023.

Stipendiet betalas ut senast 1 månad före avresa.

Ansökan skickas till;
berith@tingaker.nu