1 Tim 4:12 Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.

Ungdomar

I vår kyrka drömmer vi om att få vara en plats där ungdomar växer. I sin gemenskap med Gud, med varandra, i kreativitet och i engagemang för andra människor. Det innebär att allt vi vill göra för och tillsammans med ungdomar ska nå den drömmens syfte. Vi erbjuder en drogfri miljö där alla är välkomna.

Följ oss på Instagram: cafeenter
Snapchat: cafeenterstuna

Café Enter

Cafe Enter är namnet på ungdomsarbetet i Sollentuna Pingst. Vi som träffas går i åk 7 och uppåt, och det är på fredagskvällarna det händer! Vi ses vid kyrkans entré varje fredagskväll klockan 19.45. Höstterminen startar 21 aug.

Välkommen!

SOMMARLÄGER: Hampeveckan

Varje sommar åker vi tillsammans till ett sommarläger på Björkenäsgården, Odensbacken. Du som är 13-19 år är varmt välkommen att hänga med. Hampeveckan är v 27 måndag-söndag. Mer information hittar du på deras hemsida.

NYÅRSFESTIVALEN: UNITE

Vi firar nyår varje år på nyårsfestivalen UNITE i Västerås. Det är fantastiska dagar som brukar vara väldigt uppskattade av vårt ungdomsgäng. Du som är 13-19 år är varmt välkommen att hänga på. UNITE-festivalen är 29 dec-1 jan. Mer om festivalen kan du läsa på deras hemsida.

SPORTLOVSLÄGER: KITTELFJÄLL v 9

Varje sportlov åker vi skidor tillsammans. Årets läger görs i samarbete med Sport for Life. Vi kommer åka till Kittelfjäll 20-26 februari 2021.

KONFA 20/21

För dig som börjar årskurs 8. Konfirmationen är en superbra möjlighet att träffa nya vänner, lära sig mer om Gud, kristen tro och livet. Vi träffas tisdagar kl 17.00-18.15 i Sollentuna Pingst. I slutet av vår-terminen kommer vi åka iväg på en spännande resa tillsammans.

UPPSTART HT
8 september

PRIS 300 KR
Detta täcker kostnader för en egen Bibel och fika under hela året. Det kommer även tillkomma en avgift på 1 800 kr för resan vi gör i slutet av vårterminen. Ingen ska behöva avstå konfan eller resan pga ekonomi, behövs det så hjälper församlingen till och sponsrar.

För anmälan: Hör av dig till Johan eller Victoria.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig till någon av våra ungdomspastorer.

Johan Öhrvall
070 197 47 14
johan@sollentunapingst.se

Victoria Öhrvall
070 197 47 13
victoria@sollentunapingst.se