Välkommen att fira gudstjänst med oss i sommar!

I juni firar vi gudstjänst kl.11 i kyrkan på Sollentunavägen 193 (barnkyrka för barnen)

I juli firar vi gudstjänst kl.11 i kyrkbacken vid kyrkan på Sollentunavägen 193 (ingen barnkyrka)

I augusti firar vi gudstjänst kl. 18 i Edsbergskyrkan. Obs tiden! (barnkyrka för barnen)